Misyon ve Vizyon

Misyon
          Tarsus Üniversitesi misyonu doğrultusunda, bilgi işlem stratejisi ve politikasının geliştirilmesinde önemli rol oynayarak üniversitenin bilgi işlem ağ, sunucu, donanım ve yazılım sistemleri ile ilgili altyapısını geliştirmek, hızla gelişen teknolojiyi yakından takip ederek üniversite bünyesindeki akademik ve idari birimler ile öğrencilerin ihtiyaç duyacağı bilişim teknoloji servisleri ve hizmetlerinin sağlanmasında, mevcut ve doğacak gereksinimlere azami hızda etkili cevap veren, sürdürebilir donanım ve yazılım çözümleri üretebilen, bilgisayar sistemleri ve bilgi güvenliğini, sunulan hizmetlerde verimliliği, kullanıcı ve çalışan memnuniyetini, etkinliği ve sürekliliği göz önünde tutan, bilişim teknolojileri alanında yeniliklere katkı sağlayan, yönlendiren bir anlayışla üniversitenin tüm birimlerini en son teknoloji bilişim alt yapısına kavuşturma hedefi doğrultusunda bir misyon üzerinde gerekli olan bilgi işlem desteğini sağlamaktır.
 
 
Vizyon
          Belirlenen hedeflere planlanan zamanlarda ulaşmak için gelişen en son teknolojiyi ve bilgi birikimini kullanarak sağlanan hizmetlerde verimliliğin arttırılmasını, bilişim teknolojileri konusundaki tüm gelişmeleri yakından takip ederek Üniversitemiz sahip olduğu teknolojik alt yapısının geliştirilmesini, tüm birimlerde etkin bir şekilde kullanılmasını ve bilginin elektronik ortamda, hızlı ve doğru şekilde birimlere ulaşmasını sağlamak. Ülkemizin gelişen “e-devlet” sürecinde üniversitemizi de bir “e-üniversite” vizyonuna sahip kılacak en son teknoloji ile yapılandırılmış ve bilişim teknolojileri açısında ileri olanakların sunulduğu çözümleyici, yenilikçi, yol gösteren bir anlayışla daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu yüksek memnuniyet bununla birlikte en kaliteli hizmeti sunma amacıyla çalışan ve kurumun ihtiyaç duyduğu yazılımsal ve donanımsal gereksinimlerini en azami düzeyde karşılayan kendini sürekli teknolojik ilerlemeler ışığında güncel tutabilen alanında öncü bir başkanlık olmaktadır.