Mevzuat ve Yönetmelikler

5651 Sayılı Kanun
İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI  HAKKINDA YÖNETMELİK