Politikalar

  •   Tarsus Üniversitesi Bilgi Güvenliği Politikası

Tarsus Üniversitesi olarak personelimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları bilgiye zamanında, kesintisiz, tam ve doğru bir şekilde erişebilmesini sağlamak büyük önem taşımaktadır. Üniversitemiz kullanıcılar için yazılım, donanım, eğitim ve diğer kontrollerle ilgili gerekli kaynakların sağlanması ve sürekli iyileştirmelerin sağlanması açısından gerekli tedbirleri almaktadır.

  ULAKNET Kullanım Politikası

 5651 Sayılı Kanun - İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 

 26680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 26687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik  

 26716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu ile ilgili 2007/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi